Showkorps Juliana


Opgericht: 6 augustus 1928

Koninklijk goedgekeurd: 22 april 1964

Showkorps Juliana is een korps met een eigen gezicht. Dat blijkt wel uit de keuzen van de uniformering door de jaren heen en ook de muziekkeuze krijgt de nodige extra aandacht evenals de diverse shows die gebracht kunnen worden. Het ledental van de vereniging schommelt tussen 55 en 70 leden (inclusief Jong-Juliana). Hiervan heeft Juliana tijdens optredens de beschikking over ca. 33 leden. De muziek komt uit de reguliere muziek kanalen of er wordt muziek geschreven. De choreografie van de shows wordt geschreven door Corps Style Concepts. Optredens in binnen- en buitenland worden met veel inzet verzorgd. In het Drechtsteden gebied is Juliana een graag geziene gast. Tijdens de buitenlandse optredens worden de diverse optochten met muziek en show opgeluisterd. De repetities en de meeste activiteiten vinden plaats in het Ons Gebouw. Dit gebouw is in 1975 aangekocht, maar het was al sinds kort na de oprichting het repetitiegebouw van Juliana. Ook de lessen van de leerlingen vinden er plaats.

Het begin

Op de wekelijkse vergadering van de jongensclub “Jonge Kracht” was al verschillende keren het idee naar voren gebracht een fluitclub op te richten. Na veel gepraat was het dan eindelijk zover dat met 17 jongens op 6 augustus 1928 een fluitclub werd opgericht. Het eerste optreden voor publiek was in het voorjaar van 1929 op het jaarfeest van de jongensclub. Ondanks het feit dat kort na het begin het ledenaantal behoorlijk daalde, werd de fluitclub op 5 juni 1929 ‘omgedoopt’ tot een Tamboer- en Pijperkorps.

In het jaar 1933 werd door de Christelijke Jeugdcentrale de eerste korpsvlag aangeboden. Het korps had reeds de naam “Juliana” opgenomen. Het ging steeds beter met de club, die met optredens steeds meer naar buiten kwam. Tot aan dit moment had men een grote en een kleine trom in bruikleen van een ter zielen gegaan fanfarekorps, maar in 1934 werd tot aanschaf van twee nieuwe trommen overgegaan.

Verder gaande in de jaren komen we bij 1939, de mobilisatie van het Nederlandse leger wordt afgekondigd. Van de 39 leden moesten er 10 hun dienstplicht gaan vervullen, een hele aderlating voor het korps. Grote vreugde was er toen op 5 mei 1945 een einde kwam aan de donkere jaren. Wat een verrassing dat 4 dagen later “Juliana” door de ’s-Gravendeelse straten marcheerde. “Juliana” bouwde verder aan de toekomst. Zes nieuwe trompetten en tien fluiten werden aangeschaft. Eigenhandig werden er acht paradetroms gemaakt. Ook aan de landelijke pijperdagen werd deelgenomen, en met succes ……

Het ledenaantal groeide, waardoor het mogelijk werd, naast de groep fluitisten met slagwerk een band te vormen bestaande uit tamboers en hoornblazers

De omschakeling

Half in de jaren zestig kwam er een verandering in de wereld van de Tamboer- en Pijperkorpsen. De korpsen werden Tamboer- en Trompetterkorps, drumfanfare of showkorps. Ook “Juliana” deed aan die veranderingen mee, het besluit viel in 1967. Na vijf maanden alles op alles gezet te hebben, stond op Koninginnedag 1968 een nieuw korps op straat. Toen was het instrumentarium nog lang niet compleet, maar dat werd in de loop der jaren verwezenlijkt. Na die omschakeling waar heel wat geld voor nodig was, kwamen de uitnodigingen voor optredens elders. Menig keer is al afgereisd naar België, Frankrijk en Duitsland. Ook aan taptoes, optochten en corso’s werd meegewerkt. “Juliana” is vele jaren een korps geweest met alleen mannen als lid. Daar kwam in 1981 verandering in. Het werd een voorzichtig begin, maar door het grote doorzettingsvermogen van de eerste dames die zich een instrument eigen maakten, is het totale aantal dames inmiddels uitgebreid tot boven de 25. De omschakeling naar showkorps kwam in 1994 en is tot op heden een feit.

In de loop van de geschiedenis zijn verschillende uniformen gepasseerd. In het begin bestond dit uit een zwarte broek, wit overhemd en oranje stropdas. Later werd hier een zwarte pet bij gekocht. Deze uniformering maakte in de jaren zestig plaats voor een zwarte broek met een blauwe bies, kort blauw jasje met tressen en een zwarte kolbak met een witte pluim.

Het heden

Begin zeventiger jaren werd er overgeschakeld naar een oranje blazer met daaronder een wit overhemd met strik. De kleur van de broek bleef zwart met een oranje bies. De kolbakken bleven. In 1982 werd gekozen voor een gala-uniform in crème met blauwe en rode diagonale strepen met daaronder een korenblauwe broek en een rode kolbak. De broek kon in combinatie met een rode blouson en hoed gedragen worden als tweede uniform. Op 30 april 1993 hees “Juliana” zich in het oranje-blauwe gala-uniform. De zwarte broek met oranje bies van het show-uniform is compleet met een oranje-groene blouson en zwarte hoed met oranje pluim. Sinds 30 april 2006 marcheert het korps in een blauwe broek met rode bies, een rood colbert en op het hoofd een witte helm. Dit alles wordt compleet gemaakt door een witte koppel, witte schoenkappen en witte handschoenen. Showkorps “Juliana” laat in een druk seizoen ongeveer 20 tot 25 keer haar kunsten zien. Deze optredens vinden vooral buiten ‘s-Gravendeel plaats. Je moet dan denken aan de Hoeksche Waard, het Drechtsteden gebied, Zuid- en Noord Holland, Noord-Brabant etc. Ongeveer de helft van alle optredens speelt zich in het buitenland af. Verschillende keren is al afgereisd naar België (Antwerpen, Brussel, Belgische Ardennen), Frankrijk (Noord-Frankrijk, omg. Parijs) en Duitsland (Ruhrgebied). Je ziet bij ons dus heel wat van de wereld !! De optredens bestaan onder andere uit (carnavals-) optochten, (show-) taptoes enzovoort. Ook wordt medewerking verleend aan andere evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, Koninginnedag, Nationale Dodenherdenking en het inhalen van de avondvierdaagse.